Signora Simoncelli

1......................cm (Ankauf D. K.)